Horario-Calendario

HORARIO NÁJERA

Aula matinal: 7.30 a 9.00
1º entrada: 9:00
2º entrada: 15:00

Salidas:
1º salida: 13:00
2º salida: 14:00
3º salida: 15:00
4º salida: 17:00

Servicio ext:
de entrada: 7:30 a 9:00
de salida: 17:00 a 18:00

HORARIO NAVARRETE

Aula matinal: 7:30 a 8:00
Jornada de mañana sin comedor: 8:00 a 13:00
Jornada de mañana con comedor: 8:00 a 14:00-14:30
Jornada completa (comedor + merienda): 8:00 a 17:00 a 17:30

CALENDARIO  NÁJERA

 

CALENDARIO 2018-19 – NAJERA

CALENDARIO  NAVARRETE

 

CALENDARIO 2018-2019 – NAVARRETE