Horario-Calendario

HORARIO NÁJERA

Aula matinal: 7.30 a 9.00
1º entrada: 9:00
2º entrada: 15:00

Jornadas:
De mañana : de 9:00 a 13:00 sin comedor
De mañana : de 9:00 a 14:00 con comedor
De mañana : de 9:00 a  15:00 con comedor
Completa : de 9:oo a 17:00 con comedor y merienda.

Servicio ext:
de entrada: 7:30 a 9:00
de salida: 17:00 a 17:30

HORARIO NAVARRETE

Aula matinal: 7:30 a 8:00
Jornada de mañana sin comedor: 8:00 a 13:00
Jornada de mañana con comedor: 8:00 a 14:00-14:30
Jornada completa (comedor + merienda): 8:00 a 17:00 a 17:30

CALENDARIO  NÁJERA

CALENDARIO 2020 – 2021 NAJERA

CALENDARIO  NÁJERA

CALENDARIO 2021 – 2022 NAJERA

CALENDARIO  NAVARRETE

CALEN.2021 – 2022 NAVARRETE